Woonruimte voor zelfstandige ouderen

Ontspanningsactiviteiten in “De Ulepas"

“De Ulenpas” staat bekend als een levendig wooncentrum. Het bestuur van de Bewonersvereniging draagt zorg voor de ontspanningsavonden en het in stand houden van de activiteiten. Het programma omvat o.a. koffieochtenden, bingoavonden, muzikale optredens, toneelavonden, filmvoorstellingen en informatiebijeenkomsten. Iedere ochtend is er gelegenheid tot koffiedrinken in de recreatiezaal. Het in stand houden of uitbreiden van de activiteiten hangt af van de animo en inzet van de bewoners. De organisatie hiervan wordt door de bewoners zelf ter hand genomen. Wij hopen dat nieuwe bewoners hierin willen participeren.

Vaste activiteiten

Maandag

zangkoor van 19.30 uur tot 21.30 uur in de recreatiezaal

 
Dinsdag

Competitie Biljart Libre om 14.00 tot 16.00 uur in de biljardzaal
creatieve groep van 14.00 -16.00 uur in de multiruimte

1
 Woensdag

Gymnastiek om 10.30 en 11.30 uur in de recreatiezaal

Donderdag Creatieve groep van 14.00 tot 16.00 uur in de Multi-ruimte
Klaverjassen en jokeren om 19.30 in de recreatiezaal
1
 Vrijdag Bibliotheek open van 9.30 tot 11.30 uur
Koersbal van 15.00 tot 17.00 uur in de recreatiezaal

Overige ontspanningsactiviteiten

Elke morgen is er gelegenheid tot koffiedrinken in de recreatiezaal van 10.00 tot 11.00 uur

In het ontspanningsseizoen kunt u bijna wekelijks een ontspanningsavond bezoeken waarbij toneel – muziek – spel en filmavonden elkaar afwisselen.
Ook worden er gezamenlijke maaltijden gehouden en is er ieder jaar een wintermarkt.

Er is gelegenheid om vrijblijvend te biljarten.
Bezoekers mogen alleen onder begeleiding van een bewoner gebruik maken van het biljart.