Woonruimte voor zelfstandige ouderen

Sociëteit "De Ulenpas"

SOOS voor ouderen

De Sociëteit "De Ulenpas" is van september tot juni op maandagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Bezoekers betalen een klein bedrag en men kan hier dan terecht om te sjoelen, kaarten, handwerken en te biljarten. De SOOS kan ook bezocht worden door mensen van buiten "De Ulenpas".